Οφειλές 12 δήμων της χώρας προς το ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ, συμψηφίζονται έναντι των εσόδων που θα είχαν από παρακρατηθέντες πόρους.

Η ρύθμιση γίνεται, σύμφωνα με το επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε αφενός να δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να εξασφαλίζουν φορολογική ενημερότητα και να μη στερούνται ρευστότητας, αφετέρου να εξυπηρετούνται οι δημόσιοι οργανισμοί. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι οι δήμοι απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, με την προϋπόθεση να εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους. 

Οφειλές δήμων προς το Δημόσιο συμψηφίζονται με ποσά από χρέη του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ. Είναι μια «δυναμική» διαδικασία και τη δίοδο αυτή τη χρησιμοποιούν όσοι δήμοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις που τίθενται, σε μια περίοδο οικονομικής ασφυξίας, την ίδια ώρα που το κράτος τούς χρωστά υψηλά ποσά από παρακρατηθέντες πόρους. Με δεδομένο ότι οι ΟΤΑ ανέλαβαν εδώ και χρόνια επιπλέον αρμοδιότητες, με «κουτσουρεμένες» όμως τις κρατικές επιχορηγήσεις, το φορτίο από χρέη έγινε ασήκωτο για πολλούς δήμους. Η πολιτεία από την πλευρά της -η οποία αναγνώρισε μόνο μέρος των οφειλών της από παρακρατηθέντα- κατένειμε τους πόρους που ουδέποτε είχε αποδώσει τους δήμους, ώστε να δίνει ποσά σε δόσεις στους δικαιούχους δήμους.

Έτσι, ο συμψηφισμός γίνεται με βάση ποσά από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» και αφορούν αποδόσεις προς τους δήμους για τα έτη 2012-2016 και προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού Δημοσίου.

Με κοινή υπουργική απόφαση (Αριθμ. Πρωτ. 25969/19.7.2013) την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάνης Μιχελάκης αποφασίστηκε να συμψηφιστεί συνολικό ποσό κύριας οφειλής:

* 327.969,87 ευρώ (253.742,38 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 74.227,49 € προς το ΙΚΑ Τοπικό Υποκ/μα Κιάτου) του Δήμου Βέλου-Βόχας Ν. Κορινθίας

* 462.977,88 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας

* 1.067.975,46 ευρώ (647.903,76 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου – ΟΠΑΔ, 266.224,01€ προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, 153.847,69€ προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων), του Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής

* 243.083,68 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης,

* 454.887,71 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Ηλιούπολης Ν. Αττικής

* 1.573.828,89 € (1.026.407,08 € προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλύμνου, 103.384,02 € προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, 54.405,51 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, 389.632,28 € προς τον ΟΠΑΔ Δωδεκανήσου) του Δήμου Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου

* 7.825.497,61 € (4.340.331,98 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 3.485.165,63 € προς το ΙΚΑ Τοπικό Υποκ/μα Κέρκυρας) του Δήμου Κέρκυρας Ν.Κέρκυρας

* 315.240,94 € προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τοπικό Υποκ/μα Λιβαδειάς του Δήμου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας

* 6.317.559,57€ (1.372.284,67€ προς το Ελληνικό Δημόσιο, 4.046.482,14 € προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά, 724.499,49€ προς τον ΟΠΑΔ, 174.293,27 € προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής

* 578.223,63 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Πάργας Ν. Πρέβεζας,

* 948.428,30 € (650.910,10 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 297.518,20 € προς το ΙΚΑ Τοπικό Υποκ/μα Αμαρουσίου), του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής

* 269.093,87 € προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τοπικό Υποκ/μα Χαϊδαρίου, του Δήμου Χαϊδαρίου Ν. Αττικής.

Πηγή : Το Βήμα