Η Ένωση, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ζητά να προβούν σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα οριστικού και εκκαθαρισμένου συμψηφισμού χωρίς προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις των οφειλών των  εργοληπτικών επιχειρήσεων με εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα