Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 550Β/2014 η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  κ. Θ. Θεοχάρη με την οποία προσδιορίζεται ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ και παρέχεται συνημμένο υπόδειγμα