Η Ένωση ενημερώθηκε από την FIEC  για τη διοργάνωση Strategic Forum  στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας για την στρατηγική για την αειφόρο ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα.

Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εκπροσώπηση η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με τη FIEC διοργάνωσε αποστολή συμπεριλαμβανομένων και κυβερνητικών στελεχών για την συνάντηση αυτή καθώς πρόκειται για το High Level Tripartite Strategic Forum, όπου θα συμμετάσχουν αντίστοιχα και κυβερνητικά στελέχη από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Η Ένωση επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς και προχώρησε στη διοργάνωση αποστολής ελληνικής αντιπροσωπείας για τη συμμετοχή στο Forum αυτό.