Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης, ακολουθώντας τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης υπέβαλε αίτημα προς την Διοικούσα Επιτροπή να εγκρίνει τον ορισμό πενταμελούς Τοπικής Επιτροπής,

Η Δ.Ε. της Ένωσης στην συνεδρίαση της 18/10/2018 ενέκρινε τον ορισμό της νέας 5μελούς Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης που αποτελείται από :

  • Την κα Ανδρούλα Σουρουλλά, Πρόεδρο
  • Τον κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη, Γραμματέα
  • Την κα Μαρία Βαβουρανάκη, Ταμία
  • Την κα Ειρήνη Σκουραδάκη, Σύμβουλο 
  • Τον κ. Αντώνιο Παντελάκη, Σύμβουλο