Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης κατά τη συνεδρίαση  της 30.03.2017 ομόφωνα απεδέχθηκε το αίτημα των μελών της Ένωσης που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης για δημιουργία Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της Ένωσης, θα υποβληθεί για έγκριση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης την 05.04.2017

Η προσωρινή τριμελής Επιτροπή απαρτίζεται από την κα Ζωή Λυσαρίδου και τους κ.κ. Νικόλαο Χαριζόπουλο και Ιωάννη Χονδροπήδα