Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης κατά τη συνεδρίαση  της 02.11.2017 ομόφωνα απεδέχθηκε το αίτημα των μελών της Ένωσης που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Κρήτη για δημιουργία Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 

Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της Ένωσης, θα υποβληθεί για έγκριση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.

Η προσωρινή τριμελής Επιτροπή απαρτίζεται από την κα Μαρία Βαβουρανάκη, τον κ. Αντώνιο Μαραγκάκη και την κα Ανδρούλα Σουρουλλά.