Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης κατά τη συνεδρίαση της 17.05.2018 ομόφωνα  αποφάσισε  για τη συμμετοχή  του ΤΜΕΔΕ  στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  ATTICA BANK.

Δεδομένου ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπείται στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ δια του Προέδρου της Αντιπροσωπείας της κ. Ξενοφώντα Καρκαντζού, τον εξουσιοδότησε όπως ψηφίσει υπέρ της συμμετοχής του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ, ως βασικός μέτοχος του ΤΜΕΔΕ,  εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο ποσοστό των  εργοληπτικών επιχειρήσεων του κλάδου, απέστειλε δύο επιστολές στην Υπουργό Εργασίας ζητώντας την άμεση καταβολή του απαραίτητου ποσού στο ΤΜΕΔΕ για να το διαθέσει  στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, θεωρώντας ότι η Τράπεζα θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για να επικεντρωθεί στη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, τεχνικών και άλλων.