Οι τομεακοί κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ του κατασκευαστικού κλάδου, FIEC και EFBWW, επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, υπογράφοντας κοινή δήλωση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Οι τομεακοί κοινωνικοί εταίροι της κατασκευαστικής βιομηχανίας, η EFBWW (Ομοσπονδία των εργαζομένων) και η FIEC (Ομοσπονδία των εργοδοτών), υπογραμμίζουν τη μακροχρόνια τους ισχυρή δέσμευση για την Υγεία και την Ασφάλεια.
“Αντιμετωπίζουμε  ακόμη σχετικά υψηλό αριθμό ατυχημάτων και παραγόντων κινδύνου στην εργασία, που έχουν ως αποτέλεσμα επαγγελματικές ασθένειες. Και οι δύο Ομοσπονδίες συμμερίζονται την άποψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας φέρνουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της και επομένως θεωρούμε το πεδίο αυτό ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο Ulrik Spannow, Πρόεδρος της EFBWW και συγκεκριμένα της Ομάδας συντονισμού για την υγεία και την ασφάλεια. “Υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας πρόληψης της Υγείας και της Ασφάλειας σε κάθε κατασκευαστική εταιρεία και σε κάθε εργοτάξιο, ανεξαρτήτως μεγέθους. Καλούμε την Επιτροπή να εμπλέξει τομεακούς κοινωνικούς εταίρους στις διαδικασίες διαλόγου και διαβούλευσης, προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ειδικές συνθήκες του τομέα μας “, πρόσθεσε ο Paul Depreter, Αντιπρόεδρος της FIEC, αρμόδιος για τις κοινωνικές υποθέσεις.

Το πρωτότυπο δελτίο Τύπου μπορείτε να το δείτε εδώ.

Το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης μπορείτε να το δείτε εδώ.