Με την εγκύκλιο 7/2016 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει για την υπ΄αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό ότι στις περιπτώσεις εκδίκασης διαφορών ουσίας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων οι ισχυρισμοί του εναγόμενου Δημοσίου μπορούν να προβληθούν μόνο με την έκθεση απόψεων και όχι μεταγενέστερα με υπόμνημα