Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε η να προσδιορίσουμε τον ορισμό της κρίσης που ταλαιπωρεί το τόπο μας τα τελευταία χρόνια :
Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από διαρκή και αισθητή μείωση της δραστηριότητας δηλαδή όλων των μακροοικονομικών μεγεθών όπως η απασχόληση, εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λ.π..
Ιστορικά για τη χώρα μας, οι οικονομικές συνθήκες επηρεάστηκαν από τα τέλη του 2009 εξ αιτίας της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης (2007) και των τοπικών ανεξέλεγκτων δαπανών.
Η οικονομική κρίση επηρέασε και τις φυτοτεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη παραγωγή (καλλιέργεια φυτών) και εμπορία δρεπτών ανθέων, φυτών σε γλάστρες και φυλλωμάτων για διακοσμητικές συνθέσεις, χλοοτάπητα, φυτοχωμάτων η βελτιωτικών εδάφους κ.λ.π.. Είναι ένας νέος κλάδος που έχει ζωή στη χώρα μας περίπου τριάντα χρόνια. Αυτό που παρατηρείται στις επιχειρήσεις φυτοτεχνικών ειδών είναι η έλλειψη οργάνωσης ιδιαίτερα των παραγωγών, η τεχνική υποστήριξη από το κράτος και ο ανταγωνισμός από εισαγωγές. Αποτέλεσμα να πληγούν οι φυτωριούχοι, τα καταστήματα χονδρικής , κ.λ.π.. Τα φυτώρια αποτελούν τη θεμελιώδη μονάδα για τη παραγωγή φυτών οπότε η κρίση έχει άμεσο αντίκτυπο στη παραγωγή.
Από έρευνα της Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ παρατηρούμε ότι η παραγωγή έχει μειωθεί και οι φυτωριούχοι προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους ώστε να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Ο πιο διαδεδομένος όπως φαίνεται σήμερα είναι η δημιουργία ιστοσελίδων στο INTERNET . Άλλοι τρόποι είναι τα φυλλάδια και πιο ακριβοί θα έλεγα οι εκπομπές στη τηλεόραση.

Τι συμβαίνει με τους Έλληνες σήμερα ; Πως νιώθουν με τα φυτά η τις ανθοδέσμες η και τα άλλα φυτικά προϊόντα ;
Ο περιορισμός του εισοδήματος, η αύξηση του ΦΠΑ, τους οδηγεί να αγοράζουν τα απαραίτητα και όχι ανθοδέσμες αλλά μόνο φυτά (γλάστρες) και από αυτούς όσους στο σπίτι τους διαθέτουν μπαλκόνι η κήπο.
Η ψυχολογία μας διακατέχεται αυτή τη στιγμή από τα παρακάτω συναισθήματα που μας οδηγούν η και μας ορίζουν πως θα γίνει ο σχεδιασμός ανάκαμψης.
Τα βασικά συναισθήματα :
Κάθε ένα από τα βασικά συναισθήματα έχει ένα μήνυμα που μπορεί να βοηθήσει άτομα στη λήψη θετικών αποφάσεων.
1. Φόβος: Το μήνυμα είναι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.
2.Θυμός: Το μήνυμα είναι να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα.
3.Χαρά: Το μήνυμα είναι για να μας θυμίζει τι είναι σημαντικό.
4.Θλίψη: Το μήνυμα είναι να επικοινωνούμε με εκείνους που αγαπάμε.
5.Αποδοχή: Το μήνυμα είναι να ανοίξουμε τις καρδιές μας.
6.Αηδία: Το μήνυμα είναι να απορρίψουμε αυτό που είναι ανθυγιεινό.
7.Αναμονή: Το μήνυμα είναι να κοιτάξουμε προς τα εμπρός με σχέδιο.
8.Έκπληξη: Το μήνυμα είναι να επικεντρωθούμε στις νέες καταστάσεις.
Για να γίνει άρτιος σχεδιασμός και να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, όπως καταλαβαίνει κανείς απαιτούνται σημαντικές ρυθμίσεις και αλλαγές στη πολιτική αλλά και στη καθημερινή μας συμπεριφορά.
Τι μπορεί να προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ;
Ξεκινάμε με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων που αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από ένα σύνθετο ρόλο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων , αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό καταναλωτή φυτών και άλλων προϊόντων.
Η αυτοδιοίκηση έχει και αυτή ευθύνη στο να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο συμπεριφοράς των πολιτών, που οδηγεί στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και όχι στην ακύρωση κάθε έννοιας αειφορίας.
Απαιτείται ένα μοντέλο διαχείρισης με ενεργό ρόλο των πολιτών, με καθοριστικό το ρόλο της εγγύτερης προς το πολίτη δομής εξουσίας, που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Απαιτείται να διδαχθούμε από την Ευρώπη.
Αποτελεί ένα στοίχημα για τους Ο.Τ.Α της χώρας μας, να εφαρμόσουν πολιτικές και δράσεις με στόχο ώστε να μπορούν οι καταναλωτικές δαπάνες, να μετατραπούν σε επενδυτικούς πόρους που τόσο έχει ανάγκη η Αυτοδιοίκηση σήμερα σε ένα περιβάλλον, ύφεσης και επενδυτικής απραξίας.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα απαιτεί μεν σημαντικούς πόρους πιστεύουμε όμως, ότι μπορούν αυτοί να εξευρεθούν από μια μόχλευση πόρων του ΕΣΠΑ, εθνικών και ιδιωτικών πόρων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ.τ.λ..

Ο σχεδιασμός, που θα μπορούσε να επικεντρωθεί ;
Στην πράσινη ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθυστερώντας τη «γήρανσή» και απαξίωσή τους που θα βελτίωνε τη λειτουργικότητά τους και την αισθητική τους στη πόλη .
Μέσα από ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα αλλά και από την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους Ο.Τ.Α της χώρας, θα μπορούσαμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά.

Με την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης του κοινόχρηστου πρασίνου των Δήμων, στα οποία θα εφαρμόζονται νέα συστήματα και τεχνολογίες θα έχουμε σαν αποτέλεσμα τη μείωση π.χ. της κατανάλωσης νερού στις πράσινες επιφάνειες με κατ’ εξοχήν ενεργοβόρα υδροχαρή είδη φυτών, με ορθολογισμένη άρδευση.
Όμως πέραν αυτών οι Δήμοι της χώρας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν παράλληλα ένα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και τον καθορισμό των όρων ανάπτυξης της περιοχής τους και άρα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Οι Ο.Τ.Α μέσα από την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου, πάρκα, νησίδες, δενδροστοιχίες στα πεζοδρόμια και τη χρήση οικολογικών υλικών, μπορούν να παρέμβουν στην υποδομή της πόλης και να συμβάλλουν ώστε τα ιδιωτικά κτίρια που υπάρχουν στη περιοχή, να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες με τη φύτευση του περιβάλλοντος χώρου.
Οι Δήμοι έχουν ένα σημαντικό ρόλο συντονισμού και ενημέρωσης με διάφορους τρόπους αλλά κυρίως από τις ιστοσελίδες τους ώστε:

  • να μεταφέρουν τα νέα μοντέλα σχεδιασμού ( φυτεμένα δώματα, φυτεμένοι τοίχοι ) η φυτικών προϊόντων στη πόλη τους
  • να μάθει ο κάθε δημότης τι μπορεί να κάνει συλλογικά ή μεμονωμένα για το πράσινο της πόλης του
  • να γνωρίσουν οι δημότες ποιες είναι οι προοπτικές και τι ευκαιρίες ανάπτυξης παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις των φυτοτεχνικών ειδών
  • να δημιουργούν ανθοκομικές εκθέσεις σε κάθε πόλη για γνώση γύρω από το πράσινο, για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση των φυτικών προϊόντων, διαγωνισμοί ωραιότερης βεράντας, κήπου με τη μικρότερη κατανάλωση νερού κ. λ. π.
  • Να φιλοξενούν το link του FYTONET στις ιστοσελίδες τους οι Δήμοι και το περιοδικό να αποστέλλεται στους Δημάρχους.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ