Πλήρη οδηγό που παρέχει διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των οφειλών σε δόσεις εξέδωσε το ΕΤΕΑΕΠ