Διευκρινιστικός οδηγός από τη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης  για τις αλλαγές 

στην υπουργική απόφαση για την ενημερότητα πτυχίου