Για να μπορέσετε να αναζητήσετε τα Πρακτικά Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει τα κάτωθι προγράμματα : WinZip ή WinRar και  Acrobat Reader.  Για τη λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του WinZip πατήστε εδώ:   http://www.winzip.com/downwz.htm. Για τη λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του WinRar πατήστε εδώ: http://www.rarlab.com/download.htm. Για τη λήψη και στη συνέχεια  εγκατάσταση του Acrobat Reader πατήστε εδώ: http://get.adobe.com/reader/.