Η Δ/νση Εισφορών ΤΣΜΕΔΕ εξέδωσε  οδηγίες προς τους ααφαλισμένους σχετικά με την υπαγωγή τους στην πάγια ρύθμιση οφειλών και τη ρύθμιση νέας αρχής