Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1093/2016 παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ