Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ εξέδωσε συμπληρωματικές οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά με τα θέματα της ασφαλιστικής ενημερότητας των συνυπεύθυνων επιχειρήσεων