Το Τμήμα Μητρώου και Βαρέων Επαγγελμάτων του  εξέδωσε συμπληρωματικές οδηγίες για την απογραφή των εργαζομένων από τους εργοδότες τους, στην περίπτωση που τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”.