Με την ΠΟΛ 1042/2016 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015