Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικές με την ΠΟΛ 1033/2013 και συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι:

Σε περιπτώσεις υποθέσεων μηχανικών-μελών προσωπικών εταιρειών με αποκλειστικό αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών μηχανικού, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων και με εταίρους μόνο μηχανικούς από τους οποίους ασκείται αποκλειστικά η συνολική εταιρική δραστηριότητα- στους οποίους διενεργείται φορολογικός έλεγχος, για την κάλυψη της προσαύξησης της περιουσίας τους δίδεται η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψιν τα λογιστικά κέρδη που τους ανήκουν μετά τη φορολόγηση των προσωπικών εταιρειών τους με τους ΣΚΚ, εφόσον είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων τεκμαρτών.