Με την ΠΟΛ 1070/2016 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015