Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε επιστολή με θέμα την “Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους”.

Εδώ η επιστολή