Οι οδηγίες για τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη συμμετοχή των εταιρειών μελών της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκονται εδώ

Υπόδειγμα πρακτικού Ανωνύμου Εταιρείας βρίσκεται εδώ