Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας με την οποία ζητά να συμπεριληφθούν  στην απόφαση ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και αυτές του έτους 2017