Η Ένωση ζητά από την Περιφερειάρχη Αττικής να μην εγκριθούν συμπληρωματικές συμβάσεις πολύ μεγάλων ποσών σε  έργα που ήδη εκτελούνται στην Περιφέρεια Αττικής