Η ΠΕΔΜΕΔΕ εκφράζοντας προς τον αρμόδιο Υπουργό   την έντονη ανησυχία της για τα υπό εκτέλεση έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 ζητά να δοθούν σαφείς οδηγίες στις διαχειριστικές αρχές ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα και να απορροφηθούν στο σύνολό τους τα κοινοτικά κονδύλια