Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ