Ο Ντίνος Ρόβλιας, βασικός ομιλητής και στην επιτυχημένη ημερίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ που έλαβε χώρα στο Τ.Ε.Ε. στις 03 Νοεμβρίου 2016, για τον Ν.4412/2016, εξέδωσε το βιβλίο του για το νέο νόμο 4412/2016 (Νομοθεσία – Νομολογία).

Το έργο περιλαμβάνει το κείμενο του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και την σχετική νομολογία καταχωρημένη κατ’ άρθρο. Η νομολογία αφορά στα έργα και τις μελέτες, καθώς και τα θέματα προδικαστικής και δικαστικής προστασίας που ανακύπτουν στη φάση της δημοπράτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αλφαβητικό ευρετήριο ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει. Αποτελεί «εργαλείο άμεσης χρήσης» για τους μηχανικούς και τους νομικούς που ασχολούνται με τα θέματα των δημοσίων έργων.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Μαυρομιχάλη 2, Αθήνα).