Ο κ. Άρης Χατζηδάκης αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), για την περίοδο 2018 – 2021. 

Κατά τη διάρκεια της 64ης Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, με τη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο Άρης Χατζηδάκης ψηφίστηκε από 18 σε σύνολο 19 παρόντων μελών-χωρών του ECCE (έλειπαν οι εκπρόσωποι από τις χώρες: Μάλτα, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Ρωσία) για θητεία κατά την περίοδο 2018-2021 στη θέση του Προέδρου του ECCE. 

Κατά την 64η Γενική Συνέλευση του ECCE έληξε η θητεία του Προέδρου Wlodrimierz Szymczak από την Πολωνία, τον οποίο διαδέχτηκε ήδη o Massimo Mariani από την Ιταλία για τα έτη 2016-2018. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Διεθνή αυτό Οργανισμό, όπως και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, συμμετέχουν στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργά ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος, ο νυν Πρόεδρος και ο αμέσως επόμενος Πρόεδρος, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη Διοίκηση. Οπότε τα καθήκοντα του Έλληνα Εκπροσώπου του ΤΕΕ και του ΣΠΜΕ ξεκινούν από σήμερα. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι το καταστατικό του ECCE άλλαξε πρόσφατα και η προεδρική θητεία από 2 χρόνια γίνεται 3 χρόνια, αρχής γενομένης από τη θητεία του Έλληνα Προέδρου. 

Ο εκλεγμένος με την υποστήριξη του ΤΕΕ και του ΣΠΜΕ επόμενος Πρόεδρος του ECCE Άρης (Αριστόδημος) Χατζηδάκης αποφοίτησε από το ΕΜΠ το 1974 και έχει πολυετή συμμετοχή, ως Μέλος και ως 1ος Αντιπρόεδρος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών (1981-2009).

Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς εκπροσωπήσεις και από το 1986 συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE).

European Council of Civil Engineers

Το ECCE (European Council of Civil Engineers-Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών) είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός για την Κατασκευαστική Βιομηχανία πανευρωπαϊκά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οδηγιών και των ευρωκωδίκων που αφορούν στην κατασκευή, λειτουργεί συμβουλευτικά στις εθνικές κυβερνήσεις στα σχετικά θέματα και επιμελείται την ομογενοποίηση των νόμων και των κανονισμών που αφορούν στην οικοδομή και την κατασκευή γενικότερα. 

Επίσης διαμορφώνει οδηγίες για την προώθηση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πολιτικών μηχανικών, ώστε να διατηρούνται υψηλά τα επίπεδα άσκησης του επαγγέλματος με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας της κατασκευής. 

Έχει μέλη – οργανισμούς πολιτικών μηχανικών – από 23 χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Σερβία, Μαυροβούνιο Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουκρανία και Αγγλία). 

Επίσης το ECCE (European Council of Civil Engineers-Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών) συμμετέχει στο ΕCF (European Construction Forum) το οποίο εποπτεύει από πλευράς FIEC (Federation de l’ Industrie Europeenne de la Construction – Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας) ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και της FIEC κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.