Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ της 28.09.2015 τέθηκε θέμα εκλογής Αντιπροέδρου του Τμήματος, αφού ο κ. Ξενοφών Καρκαντζός είχε υποβάλει παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου, λόγω του ότι εξελέγη Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης. 

Ο Πρόεδρος, κ. Γεώργιος Αναστασόπουλος,  πρότεινε για τη θέση αυτή τον κ. Ιωάννη Παπακωστόπουλο, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα.

Αποχωρούντος του κ. Ξ. Καρκαντζού τη θέση  μέλους της Δ.Ε. του Τμήματος καταλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Γκιόκας.