Παρά την αναστολή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, η Ένωση προετοιμάζεται για τις ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις. 

Στα πλαίσια αυτά  προχώρησε σε συμφωνία με εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της να αποκτήσουν την ψηφιακή υπογραφή τους και το USBTOKENμε μικρό αντίτιμο. 

Όσα ενήμερα  μέλη επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτές τις  νέες υπηρεσίες της Ένωσης μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα  γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ (υπεύθυνη : Ελένη Παπαγιάννη τηλ. 2103614978) προκειμένου να τα αποκτήσουν. 

Η δυνατότητα αυτή δίδεται και για τα μέλη που ανήκουν στα Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης.