O Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/2014) έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ΦΠΑ. Ειδικά για τον κλάδο των εργοληπτών δημοσίου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (08.08.2014), στα τιμολόγια που εκδίδονται προς το δημόσιο για εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, δεν χρεώνεται ΦΠΑ (παρ. 10 άρθ. 1 Ν.4281/2014 που προσθέτει παράγραφο 4 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).  Η μη χρέωση ΦΠΑ στο τιμολόγιο θα πρέπει να δικαιολογηθεί, οπότε υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο τιμολόγιο “Άρθρο 39α Ν. 2859/2000, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης”. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, ο εργολάβος, δεν εισπράττει τον ΦΠΑ και  ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωμένος να τον αποδώσει. Ωστόσο, εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για τις αγορές και τα έξοδα που αφορούν τα έργα αυτά. Βάσει των παραπάνω προκύπτει το ερώτημα: “πώς θα συμψηφιστεί ο ΦΠΑ των εισροών, όταν ο ΦΠΑ των πωλήσεων δεν εισπράττεται;’ Στο ερώτημα αυτό απαντά η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 η οποία τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και πλέον το πιστωτικό υπόλοιπο κάθε περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί άμεσα προς επιστροφή ενώ μέχρι σήμερα ο φόρος μεταφερόταν για έκπτωση σε επόμενη περίοδο και μόνο κατ’ εξαίρεση προβλεπόταν η δυνατότητα επιστροφής του. Μένει να δούμε πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη κυρίως σε πόσο χρονικό διάστημα θα επιστρέφεται ο πιστωτικός ΦΠΑ.  

Ακολουθούν οι επίμαχες διατάξεις και παράθεση των παραπομπών

Παρ. 10 άρθρου 1 Ν. 4281/2014:. Στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:


«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.»

παρ. 2β αρθρ.6 Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ):  η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, με μίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος. Εργασίες κατά την πιο πάνω έννοια είναι και οι εκσκαφές, οι κατεδαφίσεις, η κατασκευή οικοδομών, οδών, γεφυρών, υδραγωγείων, υδραυλικών και αποχετευτικών έργων, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών γενικά έργων, καθώς και οι συμπληρώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις και επισκευές, εκτός από τις εργασίες συνήθους συντήρησης των έργων αυτών.

Παρ. άρθρου 1 Ν. 4281/2014: 1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) αντικαθίσταται, ως εξής:


«3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»


Αγαμέμνων  Σταυρόπουλος

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός