Η Ένωση μετά τις επιτυχείς παρεμβάσεις της, που είχαν ως αποτέλεσμα την αρχική απόφαση για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ, που επετεύχθη προ μηνός, συνέχισε δυναμικά τις πιέσεις για άμεση απόδοση και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στο Ταμείο με γνώμονα τη διασφάλιση της  βιωσιμότητας του Ταμείου ως εργαλείου πιστοδοσίας και εγγυοδοσίας των μικρών και μεσαίων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

Το αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών  της Ένωσης έρχεται με την νέα απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2280 Β/2018 με την οποία μεταβιβάζονται στο ΤΜΕΔΕ επιπλέον περιουσιακά στοιχεία, ήτοι  95.606.341 τεμάχια μετοχών από το σύνολο των μετοχών της Attica Bank που είχε στην κατοχή του ο ΕΦΚΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του Ταμείου.