Η CEN έχει πρόσφατα ετοιμάσει μια σειρά απο νέα πρότυπα σχετικά με τη θερμική απόδοση των κτηρίων.
  

Τα πρότυπα αυτά είναι:
   – Πρότυπο για μέθοδο μετατροπής της κλιματικά παρατηρούμενης ηλιακής ακτινοβολίας σε προσπίπτουσα      σε συγκεκριμένο προς υπολογισμό κτήριο.
  – Δυναμική θερμική ισορροπία κτηρίων
  – Πρότυπο καταγραφής ενεργειακής απόδοσης και απαιτήσεων απόδοσης, για κτήρια, κελύφη κτηρίων ,         στοιχεία κτηρίων
  
– Θερμική αντίσταση και θερμική αγωγιμότητα

   – Μέθοδοι υπολογισμού
  – Συντελεστές μετάδοσης θερμότητας για συστήματα εξαερισμού
 
   Για το ίδιο θέμα συνεχίζει την εργασία της και ετοιμάζει πολλά ακόμα καλύπτοντας κενά για το ίδιο θέμα.
  Παράλληλα έχουν βγει καινούργια πρότυπα και για
  – Πόρτες, παράθυρα, σκίαστρα, πετάσματα
  – Πυρασφάλεια κτηρίων
  – Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα
  –  Επενδύσεις δαπέδων υφαντες και λαμινεϊτ
  – Γεωσυνθετικά