Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της 15.02.2016 αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2015 έως την 15.03.2016.

Η  απόφαση αυτή επικυρώθηκε  από το ΔΣ του ΕΤΑΑ