Ο Διοικητής του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ με έγγραφό του ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων στο ΙΚΑ μέχρι και την 27.07.2015