Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του  πρώην ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξ. Καρκαντζός,   κατά τη συνεδρίαση της 24ης Αυγούστου αποφασίστηκε παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2015 έως την 30.09.2015.

Η παράταση αυτή αφορά στους ασφαλισμένους προ της 01.01.1993.

Eπικυρώθηκε  η  απόφαση αυτή   κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ της 27.08.2015