Τα πρότυπα αυτά αφορούν κυρίως:

– Βοηθητικά στοιχεία λίθινων κατασκευών (δεσίματα, εντατήρες κλπ)

– Μικροί βιολογικοί καθαρισμοί

– Προκατασκευασμένα στοιχεία από αφρομπετόν

– Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος -γραμμικά στοιχεία, χρήση πολυστερίνης σε δάπεδα, στοιχεία ξυλοτύπων

– Συγκολητικά σφάλτου – κατιονικά διαλύματα

– Ξύλινες κατασκευές – αντικολλητή ξυλεία

– Ξύλινα δάπεδα – χαρακτηριστικά και σήμανση

– Μεταλλικά πανώ σάντουιτς μονωτικά

– Μεταλλικές επικαλύψεις στεγών

– Επικαλύψεις με ξύλινα πανώ

– Προϊόντα λίθου – πλάκες για επικαλύψεις

– Γεωσυνθετικά – προδιαγραφές για έργα μεταφορών

– Θερμομονωτικά – Διογκωμένος περλίτης και βερμικουλίτης

– Υαλοπίνακες ασφαλείας κτιρίων

Ο πλήρης πίνακας ευρίσκεται εδώ  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:259:FULL&from=EN