Δεύτερη επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία  ζητά απαντήσεις σε θέματα σχετικά με την επιβολή της νέας κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων