Οι κ.κ. Θ. Βασιλείου, Ξ. Καρκαντζός και Αν. Πάνας, εκπρόσωποι της ΠΕΔΜΕΔΕ, στα νέα συμβούλια του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241 ΥΟΔΔ/2015 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το διορισμό Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ.