Η Ένωση απέστειλε νέα διαμαρτυρία προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ για άμεση και ταχεία εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 13 Ν. 4387/2016, που αφορά στην καταβολή μειωμένης κατά 50% εισφοράς των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης.