Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τη ΔΕ του ΤΜΕΔΕ διαμαρτυρόμενη  για την καθυστέρηση δημοσίευσης του κανονισμού των εγγυητικών επιστολών του Ταμείου και άλλα θέματα