Νέα δέσμη μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις : μια χαμένη ευκαιρία αναφέρει σε ανακοίνωσή της η FIEC.

« Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία να λύσουν μία από τις πιο σοβαρές αδυναμίες των υφιστάμενων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις» , σχολιάζει ο Πρόεδρος της  FIEC. ” Θέλω να πω ότι από τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών , η οποία είναι μια πραγματική μάστιγα στον τομέα των κατασκευών . “

Η σημερινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των τριών οδηγιών της δέσμης μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις ( κλασική , επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις συμβάσεις παραχώρησης ), ανοίγει το δρόμο για την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων πριν από τις ευρωεκλογές , με μια περίοδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δύο ετών .

“Σε κάθε περίπτωση , αυτοί οι νέοι κανόνες δεν θα αλλάξουν τον κόσμο ,  εκτός από ίσως την τελείως καινούργια οδηγία συμβάσεων παραχώρησης, που πρέπει τώρα να αποδείξει ό,τι αξίζει. “

” Πάνω απ ‘όλα , μας λυπεί το γεγονός ότι οι νομοθέτες της ΕΕ φαίνεται να υποτιμούν τις αρνητικές συνέπειες των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών σχετικά με την ποιότητα και τη βιωσιμότητα σε βάρος τόσο των δημοσίων αρχών όσο και των σοβαρών νομοταγών ιδιωτικών εταιρειών», τονίζει ο Πρόεδρος και προσθέτει “Το χαμηλότερο / φθηνότερο  μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβό στο τέλος ! ».

Για τα υπόλοιπα ,  η FIEC χαιρετίζει ιδιαίτερα όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου της διαδικασίας , η οποία θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις .

« Καλούμε τις εθνικές ομοσπονδίες των κρατών μας να είναι εξαιρετικά προσεκτικές κατά τη διαδικασία μεταφοράς/ ενσωμάτωσης σε σχέση με τις αλλαγές στις κοινωνικές πτυχές , την υπεργολαβία και συγκεκριμένες λεπτομέρειες της διαδικασίας , όπως προθεσμίες για την υποβολή προσφοράς , δεδομένου ότι θα μπορούσαν να αποδειχθούν τελικά  αντιπαραγωγικές.  Ειδικότερα, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του « inhouse »και δημόσιου -δημόσιου τομέα μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό και στη μείωση του πεδίου για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις , αν γίνει κατάχρηση . “

Τέλος , η FIEC ενθαρρύνει τις αναθέτουσες αρχές των κρατών μελών να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση της « καλύτερη σχέση τιμής- ποιότητας»  ως κριτήριο ανάθεσης για χάρη της ποιότητας και της βιωσιμότητας των έργων κατασκευής . ” Η τιμή ως το μόνο κριτήριο ανάθεσης θα πρέπει να  απαγορευθεί για πολύπλοκες συμβάσεις , όπως οι κατασκευές », καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Μπορείτε να δείτε τα κείμενα των οδηγιών όπως ψηφίσθηκαν πιό κάτω :

 

       Public procurement “classical” directive (see EN version  ) 

 

       Public procurement “utilities” directive (see EN version  )

 

       Concession directive (see EN version  )