Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου κ. Γεώργιος Ντάτσης συγχαίρει την νέα Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κα Βασιλική Ευταξά για την ανάληψη των καθηκόντων της και ζητά συνάντηση για τα θέματα που αφορούν στα μέλη του Τμήματος.

Εδώ η επιστολή του Τμήματος και εδώ η απάντηση της Γεν. Γραμματέως.