Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με την οποία ζητά την έκδοση νεώτερης απόφασης για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής που θα καταστούν τελεσίδικες ώς την 30.06.2019.