Σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων του συνόλου των Φορέων των Διπλ. Μηχανικών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της ΕΜΔΥΔΑΣ αποφασίστηκε η μη συμμετοχή εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, του ΤΕΕ και των δημοσίων υπαλλήλων από το σύνολο των Τεχνικών Συμβουλίων και Επιτροπών Διαγωνισμού που έχουν τεχνικό αντικείμενο, και για την Τρίτη 2/2/2016.