Κατά την μηνιαία ενημέρωση που λαμβάνει η ΠΕΔΜΕΔΕ από το Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα την Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σας παραθέτουμε το Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών του μηνός Ιουλίου 2018 “ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ”.

Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ.