Μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής, η Αντιπροσωπεία της Ένωσης στη συνεδρίασή της της 10/12/2015, αποφάσισε για το 2016 :

α. Μηδενικές συνδρομές για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες)

    και για  το 2016

β. και τη διατήρηση των λοιπών συνδρομών στα ίδια επίπεδα με αυτές του έτους 2015

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ποσά των συνδρομών εδώ.