«Τα πρώτα ομόλογα έργου (project bonds) ξεκίνησαν με επιτυχία», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕπ, τα πρώτα ομόλογα έργου θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις, ύψους 4 δισ. ευρώ, στο πρόγραμμα Castor της Καταλονίας που προωθεί το Ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα, αφορά την κατασκευή υπόγειου έργου αποθήκευσης φυσικού αερίου (θα χρησιμεύει για την αποθήκευση του 30% της καθημερινής κατανάλωσης αερίου της Ισπανίας).

Το πρόγραμμα Castor επιλέχθηκε με στόχο να προωθήσει επενδύσεις σε μεταφορές και ενέργεια αλλά και επειδή είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Ισπανία, η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Με αφορμή την πρώτη έκδοση ομολόγων έργου, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Βέρνερ Χόγερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στη στήριξη των υποδομών στην Ε.Ε..

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομίας, κ. Όλι Ρεν ανέφερε ότι η επιτυχής έκδοση των πρώτων ομολόγων έργου είναι σημάδι της αυξανόμενης στήριξης των επενδυτών για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Μέχρι σήμερα, εννέα έργα ενέργειας και μεταφορών, σε έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε., έχουν επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, με έκδοση ομολόγων έργου.

Πρόκειται για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συνδέσεις με το δίκτυο σε αιολικά πάρκα στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία. Εξάλλου, στην ίδια ανακοίνωση η ΕΤΕπ διευκρινίζει ότι τα ομόλογα έργου εκδίδονται από τις ίδιες τις εταιρείες στις οποίες ανήκει το επενδυτικό πρόγραμμα και όχι από την ΕΤΕπ και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Ο ρόλος της ΕΤΕπ είναι να παρέχει πιστωτική ενίσχυση, είτε δάνειο, είτε διευκόλυνση εγκατάστασης, προκειμένου να στηρίξει τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδει η εταιρεία του έργου.

Τα ομόλογα έργου εντάσσονται στο πρόγραμμα «Πρωτοβουλία ομολόγων έργου Ευρώπη 2020» που εξαγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ το Νοέμβριο του 2012 και αφορά σε εγγυήσεις που θα στηρίζουν τα έργα υποδομής που συμμορφώνονται με τη στρατηγική της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020» για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Πηγή : Το Κέρδος