Στο ΦΕΚ 1622 Β/2014 δημοσιεύτηκε η απόφαση του  Περιφερειάρχη  Αττικής,  κ. Ιωάννη Σγουρού,  ο οποίος  ανακαλώντας προγενέστερη απόφασή του, μεταβιβάζει αρμοδιότητες  στην Αντιπεριφερειάρχη  Αττικής,  κα Λιλίκα Βασιλάκου